Release av Hurboken! tor 26/1 2017 kl. 14

Release av Hurboken! tor 26/1 2017 kl. 14

Nu släpper Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad en HURBOK till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår ifrån en utvärderad modell i syfte att inspirera till verksamhetsutveckling gällande genus, sexualiteter, etniciteter, funktionaliteter, könsbekräftande variationer, ålderkonstruktioner och religionsuttryck.

HUR är det med kontinuiteten i värdegrundsarbetet? HUR konkretiseras de horisontella kriterierna? HUR kan normkritiska analyser skapa ett större Innanförskap? HUR kan verksamheten främja alla människors lika värde? HUR kan en process skapa hållbar förändring och förbättring? HUR kan allvarliga och känsliga ämnen göras lustfyllda? HUR får vi fart på arbetet med jämställdhet, jämlikhet och likabehandling?

14:00 Bubbel, snittar och mingel

15:00 Invigning av materialet, författaren Linda Leveau presenterar

16:00 Slut på releaset – början på nya processer?

Se till att skaffa dig ett eget exemplar av HURBOKEN torsdagen den 26 januari 2017 hos Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund, 4:e vån.

Event info

tor 26/1 2017 kl. 14 — 16

Kommunförbundet Skåne