Rättsvetenskapens dag
 Tisdag 18 Nov kl 13 tis 18/11 2014 kl. 13

Rättsvetenskapens dag Tisdag 18 Nov kl 13 tis 18/11 2014 kl. 13

Rättsvetenskapens dag

Tisdag 18 Nov kl 13.00-17.00

Plats: Långhuset, Hörsal L2

En temadag med rättsliga frågor för näringsliv och samhälle arrangeras av Juridiska institutionen vid Örebro universitet.

Program

Inledning

Rektor Jens Schollin

Ett innovativt företagsklimat genom

förändrad insolvenslagstiftning

Professor Annina H Persson

Hur EU-rätten omformar den

svenska juridiken

Professor Joakim Nergelius

Kaffepaus i Ljusgården

Skattelagstiftning som styrmedel

Skattejurist Staffan Sundkvist, Partner PwC

Företagsrekonstruktion – för eller emot?

Docent Marie Karlsson Tuula

Kommuninvest – Stöd eller konkurrens?

Chefsjurist Magnus Persson

Avslutning ca klockan 17.00

Event info

tis 18/11 2014 kl. 13 — 17

Örebro universitet