Publiken i fokus - heldagsseminarium i Stockholm lör 27/1 kl. 09

Publiken i fokus - heldagsseminarium i Stockholm lör 27/1 kl. 09

Missa inte vårt heldagsseminarium med temat Publiken i fokus. Seminarieledare är Bella Stenberg. Bella är frilansande kulturjournalist, föreläsare och utbildad pedagog. Hon var projektledare för förstudien Publiken i fokus och har sammanställt handboken med samma namn.

Anmälan måste göras på http://www.nyamodigheter.se/publiken-i-fokus

Det räcker alltså inte att ange att man kommer i detta event. Sista anmälningsdag är den 5 januari 2018.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika under dagen. Seminariet är öppet för alla som är medlemmar i en MAIS-ansluten organisation, oavsett om ni fått stöd från Ny(A)modigheter eller ej. Vi tar emot maximalt två personer per förening, fler i mån av plats.

Resestöd

Som medlem i en MAIS-ansluten organisation har du som arrangör även möjlighet att få resestöd från oss för att delta vid seminariet i Stockholm. Resestöd uppgår till maximalt 1500:-/person och betalas ut mot kvitto.

Välkommen!

Om Publiken i fokus

(Hitta hela studiematerialet här http://nyamodigheter.se/docs/Publiken_i_fokus_studiematerial.pdf

Ett sätt för en arrangör att bygga förtroende utåt, hos publik, artister och olika samarbets- partners, är genom att visa att den arbetar med publikutveckling. Med publikutveckling menas allt samarbete och all kommunikation mellan arrangör, artist och publik som ligger bakom och bygger upp ett arrangemang – inför, under och e er arrangemanget. Med publikutvecklande arbete menas det som görs för att bygga kontakt med människor – inte arbete mot eller för människor. I publikutveckling ingår också olika sorters mervärden för publiken.

Publikutveckling handlar inte bara om att öka sin publik utan även om att förankra demokratiska värden samt att inkludera fler människor och olika grupper. Ett strategiskt arbete med kulturell mångfald kan också bidra till att öka den ekonomiska omsättningen. Med andra ord kan alla inblandade tjäna på att bli bättre på att förstå och ha en levande kontakt med sin publik.

Publikutveckling kan se helt olika ut samt bör tillämpas och förstås olika från arrangör till arrangör. En sak gäller dock för alla: arbetet pågår inför, under och e er arrangemangen.

I Sverige har reklam och marknadsföring ofta förväxlats med publikutveckling, men det är viktigt att hålla isär dem: pr och marknadsföring är en del av publikutvecklingen, men snävare punktinsatser och ofta byggda på envägskommunikation istället för dialog.

Tyvärr går det inte att rätt av importera kunskaperna direkt från andra länder eller ens arrangörer. Varje arrangör måste bygga på vad de redan kan och har, och göra det på sitt sätt. Det finns få färdiga svar – men gott om inspiration och tankar för att sätta igång den egna publiktuvecklingsprocessen.

Det första steget för att börja med publikutveckling är att förstå sig själva och sin egen verksamhet. Först e er den analysen kan varje arrangör bygga vidare på det den redan har.

Faktum är att alla arrangörer redan jobbar med publikutveckling. Det är svårt att undgå – men arbetet kan däremot vara mer eller mindre medvetet. Den som medvetet ägnar sig åt publikutveckling kan i princip gå hur djupt och långt som helst, men mycket kan göras med enkla medel och nya sätt att tänka.

Event info

lör 27/1 kl. 09

Svensk Jazz