Noww stängs snart ner. Läs mer.
Populärvetenskapliga föreläsningar
 Lördag 7 februari kl 11:00 - 13:30
 Conventum Konferens, ingång Olof Palmes... lör 7/2 2015 kl. 11

Populärvetenskapliga föreläsningar Lördag 7 februari kl 11:00 - 13:30 Conventum Konferens, ingång Olof Palmes... lör 7/2 2015 kl. 11

Populärvetenskapliga föreläsningar

Lördag 7 februari kl 11:00 - 13:30

Conventum Konferens, ingång Olof Palmes Torg

Universitetet inbjuder till populärvetenskapliga kortföreläsningar. Nya doktorer, nya professorer, hedersdoktorer samt pristagare föreläser. Föreläsningarna är 30 minuter inkl tid för frågor och kommentarer.

I samband med universitetets Akademiska Högtid bjuds du in till en fullmatad lördag med föreläsningar från några av våra duktiga professorer och doktorer. Kanske vill du veta mer om hur oro för sömnen kan påverka sömnen negativt, om TV-spel är hälsofostrare eller hur man kan skapa engagemang för något man inte kan se?

Fri entré. Välkommen! Mer info http://oru.se

PROGRAM

11.00–11.30

Handskmakaren

MATHIAS VON BECKERATH

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

- Att bota cancer med ljus

Tunnbindaren

CHERYL GLENN

Hedersdoktor, Liberal Arts Research Professor, Pennsylvania State University

- Rhetoric’s Power and Possibility (Engelska)

Bryggaren

CHRISTINA ÖBERG

Professor i företagsekonomi

- Nätverk & strategi

Mältaren

LAUREE TILTON-WEAVER

Professor i psykologi

- Adolescents and Parental Control: Some ”shoulds” and ”should nots” (Engelska)

Skomakaren

SHAHIN MOHSENI

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

- Kan Beta-blockad öka överlevnaden hos svårt traumatiskt hjärnskadade patienter?

Näbben

SOFIA SOHL

Doktor i statskunskap

- Unga i demokratin – politisk självtilltro och politisk jämlikhet

Studion

YLVA UGGLA

Professor i sociologi

- Miljökommunikation: Hur skapar man engagemang för något som inte går att se?

11.40-12.10

Handskmakaren

MAGNUS HANSSON

Lektor i företagsekonomi

THERÉSE SKOOG

Lektor i psykologi

- De pedagogiska pristagarnas idéer om undervisning: en jävla glöd och studenters rättigheter

Tunnbindaren

MICHAEL NICHOLAS

Hedersdoktor, Professor i psykologi, Royal North Shore Hospital, Sydney

- Confronting the Challenges of Living with Chronic Pain in 2015 (Engelska)

Bryggaren

JEANETTE ÅKERSTRÖM

Doktor i socialt arbete

- Hur tänker ungdomar om delaktighet i skolan

Mältaren

JANA JASS

Professor i biologi

- Antibiotic Resistant Bacteria – Where do we go from here? (Engelska)

Skomakaren

ANN-CHRISTIN RANDAHL

Doktor i svenska språket

- Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fysik och svenska

Näbben

MARIE NORDMARK

Doktor i pedagogik

- Digitalt skrivande utmanar undervisningen

Studion

MIKAEL QUENNERSTEDT

Professor i idrott

- TV-spel som hälsofostran?

12.20-12.50

Handskmakaren

ANNIKA NORELL CLARKE

Doktor i psykologi

- ”Don’t worry – be sleepy!” Hur oro för sömnen kan påverka sömnen negativt

Tunnbindaren

KENNETH FEARON

Hedersdoktor, Professor i kirurgisk kancer, University of Edinburgh

- How to Enhance Recovery after Surgery? (Engelska)

Bryggaren

CHRISTIAN LUNDAHL

Professor i pedagogik

- Kunskap inom pedagogik – Produktion, visualisering och effekter av skolresultat

Mältaren

INGER WÄTTENBJÖRK

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

- Erfarenheter av informationsbesök om fosterdiagnostik – parens beslut och nöjdhet

Skomakaren

KARIN GUSTAFSSON

Doktor i sociologi

- Vem tar hand om fjärilarna? Om tillitens betydelse för att förstå och bevara den biologiska mångfalden

Näbben

LIUDMILA VORONOVA

Doktor i medie- och kommunikationsvetenskap

- Gendering in Political Journalism (Engelska)

Studion

MARKUS KLINTON

Doktor i företagsekonomi

- Det rationella och det normala – om lönearbetets logik, praktik och etik

13.00-13.30

Handskmakaren

SÖREN HJÄLM

Doktor i idrottsvetenskap med samhälls- och utbildningsvetenskaplig inriktning

- Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll

Tunnbindaren

LARS LIND

Hedersdoktor, Professor i medicin, Uppsala universitet

- Environmental Contaminants and Health – Findings in a Swedish Cohort of Seiors (Englska)

Bryggaren

MATS G. KARLSSON

Adjungerad professor i medicin med inriktning patologi

- Humant papillomvirus och cancer – skyddar vaccination

Mältaren

HENRIK GJERSVOLD

Doktor i historia

- Från kurortsvård till landstingsvård – Reumatikervårdens utveckling under 1900-talet

Skomakaren

GUSTAV JARL

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

- Ortopedteknikens forntid och framtid: från mumier till cyborgs

Näbben

OLIVER ST JOHN

Doktor i pedagogik

- Towards Dialogic Analysis of Classroom Interaction (Engelska)

Studion

SUSANNE BEJEROT

Professor i medicin med inriktning psykiatri

- Varför återhämtar sig inte alla psykiatriska patienter?

Event info

lör 7/2 2015 kl. 11 — 13:30

Örebro universitet