Noww stängs snart ner. Läs mer.
Påskens musik i Olaus Petri: Stabat mater
 Onsdag 1 april kl ons 1/4 2015 kl. 19:30

Påskens musik i Olaus Petri: Stabat mater Onsdag 1 april kl ons 1/4 2015 kl. 19:30

Påskens musik i Olaus Petri: Stabat mater

Onsdag 1 april kl. 19.30

Kom och upplev påskens drama i din kyrka! Låt musiken måla upp bilderna av den första påsken.

KONSERT STABAT MATER av GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (i anslutning till korsvägsandakten kl. 19.00)

Sopran: Anna-Sofia Gahnfelt Alt: Eva Dobreff Orgel: Mats Bertilsson

Fri entré

Musik i påskens gudstjänster:

3/4 kl 10.00 Långfredagsgudstjänst. Kör: Olaus Petri Vocalis

4/4 kl 23.00 Påsknattsmässa. Kör: Ungdomskören OPQ

5/4 kl 10.00 Högmässa. Kör: Olaus Petri Cantores. Olaus Petri Musikkår

6/4 kl 10.00 Familjemässa. Kör: Barnkören

Om Stabat Mater

Stabat Mater = "Modern (Jesu moder, Maria) stod" (nämligen "vid korset"), har fått sitt namn av begynnelseorden i första versen. Den anses vara en av de sju största latinska hymnerna genom tiderna. Den är baserad på Simeons profetia till Maria i Luk 2:35 "ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen." Psalmen har sitt ursprung i 1300-talets franciskanska hängivenhet till den korsfäste Jesus och har tillskrivits Innocentius III (d. 1216), St Bonaventure, eller mer vanligt, Jacopone da Todi (1230-1306), som av de flesta anses vara den verkliga författaren.

Event info

ons 1/4 2015 kl. 19:30 — 22

Olaus Petri församling, Svenska kyrkan i Örebro