Noww stängs snart ner. Läs mer.
OpenART Kids
 Famil­je­vis­ningar, öppen skapar­verk­stad, gå-själv-kit och konst­vand­ringar för förskolor, skolor... ons 17/6 2015 kl. 15

OpenART Kids Famil­je­vis­ningar, öppen skapar­verk­stad, gå-själv-kit och konst­vand­ringar för förskolor, skolor... ons 17/6 2015 kl. 15

OpenART Kids

Famil­je­vis­ningar, öppen skapar­verk­stad, gå-själv-kit och konst­vand­ringar för förskolor, skolor och fritids erbjuds utan avgift 16 juni – 4 september.

Familjevisningar

Famil­je­vis­ningen är ett till­fälle att få veta lite mer om konsten och få prova på att skapa själv. Barnens egna reflek­tioner och tankar ges utrymme samti­digt som peda­gogen bidrar med fördjupad förstå­else av konsten.

14 juni – 6 september: Onsdagar och lördagar kl. 15 -16:30 för barn i vuxet sällskap

Passar barn i åldern 5 -13 år

Avgiftsfritt

Familjevisningarna startat vid Örebro konsthall och avslutas i skapaverkstan på Örebro läns museum. Biljett hämtas från kl. 11 på Örebro konsthall samma dag. Först till kvarn. Obs! Begränsat antal platser/visning.

Öppen skaparverkstad

Alla helger under utställningsperioden (16 juni – 4 september) och hela juli månad

Öppettider: kl. 11 -16

Avgiftsfritt

Plats: Örebro läns museum

Gå-själv-kit

Upptäck konsten med ditt barn i eget tempo. På Örebro läns museum kan du låna ryggsäckar med spän­nande inne­håll som ger ingångar till att utforska konsten till­sam­mans.

16 juni – 6 september

Öppettider: kl. 11 – 17

Passar både små och stora barn

Avgiftsfritt

Konstvandring för förskolor, skolor och fritids

Vi bjuder in alla förskolor, skolor och fritids till en sommar i kons­tens tecken. Ett hund­ratal samtida verk från Sverige och utlandet visas runtom i Örebro under hela sommaren. OpenART Kids erbjuder ett peda­go­giskt program för barn & unga från 4 år till 19 år. Förskolor, skolor och fritids kan avgifts­fritt boka visningar med skapar­verk­stad.

16 juni – 5 september

Passar barn & unga 4 – 19 år

Programmet tar max 90 minuter

Avgiftsfritt för skolor i Örebro län

Konstvandringen startar vid Örebro konsthall och avslutas på Örebro läns museum. Förbokning krävs via mail: kata.wennberg@orebro.se eller telefon 019-214896. Först till kvarn. Obs! Begränsat antal platser/visning.

Teckenspråkstolkade familjevisningar av OpenART

Söndag 14 juni kl. 15.00 – 16.00 (under invigningsdagen)

Onsdag 12 augusti kl. 15.00 – 16.30

Lördag 15 augusti kl. 15.00 – 16.30

Syntolkad familjevisning av OpenART

Lördag 5 september kl. 13.00 – 14.30

De tecken­tol­kade och syntol­kade visning­arna anordnas i samar­bete med ABF.

Event info

ons 17/6 2015 kl. 15 — sön 6/9 2015 kl. 15:55

Open Art 2015