Om arkeologi kring Äverstaåns dalgång ons 13/12 2017 kl. 18:30

Om arkeologi kring Äverstaåns dalgång ons 13/12 2017 kl. 18:30

Leif Karlenby från Arkeologgruppen AB,berättar om området kring Äverstaåns dalgång från en arkeologisk horisont.

Längs Äverstaån, norr om Glanshammar i nordöstra Närke, har det bott människor sedan minst 5000 år och under senare tid har ett flertal arkeologiska undersökningar kunnat visa på spår från dessa forna invånare. Leif Karlenby söker i föreläsningen sammanställa dessa resultat till en berättelse om dalgångens inbyggare.

Under kvällen visas också den nyligen färdiga filmen om Äverstaån ”Det

hemlighetsfulla landskapet – om fynd i Äverstaån”, producerad av Maja Hagerman och Claes Gabrielsson. Filmen fördjupar innehållet i föreläsningen.

I samarbete med Lokalhistoriska sällskapet, Länsstyrelsen Örebro län

Event info

ons 13/12 2017 kl. 18:30 — 19:30

Örebro läns museum