Offentliga föreläsningar: Hur rör sig svenska barn och ungdomar? ons 25/10 2017 kl. 18:30

Offentliga föreläsningar: Hur rör sig svenska barn och ungdomar? ons 25/10 2017 kl. 18:30

Dag: 25 oktober 2017

Tid: 18:30 – 20:00

Plats: Hörsal L1, Långhuset

Gisela Nyberg, medicine doktor Karolinska Institutet.

Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan"

Gisela Nyberg presenterar forskning från den första nationella studie som, med objektiva mätmetoder, undersökt 3000 barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande i Sverige.

Hur fysiskt aktiva är svenska barn och ungdomar, egentligen? Hur många är det som når rekommendationen om fysisk aktivitet? Hur mycket tid spenderas i stillasittande och hur många är aktiva i föreningar? Finns det skillnader mellan kön, åldersgrupper, socioekonomi och har det betydelse om de bor på landsbygden eller i storstad?

Välkommen, fri entré!

Event info

ons 25/10 2017 kl. 18:30 — 20

Örebro universitet

Event i Örebro

 Visa alla