Offentliga föreläsningar: Från passiva konsumenter till aktiva producenter - om att ge barn och unga gratis kunskap... tor 16/4 2015 kl. 18:30

Offentliga föreläsningar: Från passiva konsumenter till aktiva producenter - om att ge barn och unga gratis kunskap... tor 16/4 2015 kl. 18:30

Offentliga föreläsningar: Från passiva konsumenter till aktiva producenter - om att ge barn och unga gratis kunskap om kodning

Tors 16 april kl 18:30 - 20:00

Plats: Hörsal L3, Långhuset

Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.

Kodcentrum är en rolig och inspirerande gemenskap med syfte att ge barn och unga gratis kunskap om kodning. Genom att bygga ett nätverk av volontärer och kodstugor över hela landet verkar Kodcentrum för att stimulera barn och ungas intresse för kodning. Genom ökad kunskap ges barn och unga verktyg för att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter av digitala tjänster och verktyg. En föreläsning om Kodcentrums verksamhet och utvecklingsplaner för att nå barn och unga mellan 9-13 år runt om i Sverige.

Läs mer om Kodcentrum: http://www.kodcentrum.se/

Event info

tor 16/4 2015 kl. 18:30 — 20

Örebro universitet