Nordic ADL Conference 2017 mån 24/4 2017 kl. 12

Nordic ADL Conference 2017 mån 24/4 2017 kl. 12

Det samnordiska seminariet för nätbaserat lärande, Nordic ADL Conference, äger rum inom ramen för NORDEFCO. Värdskapet roterar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige med Sverige som värd 2017.

Genom en serie föreläsningar och workshops ger Nordic ADL Conference inspiration till fortsatt utveckling och användning av nätbaserat lärande. Konferensen utgör även en unik arena för att utbyta erfarenheter och idéer med kollegor från de nordiska länderna.

Målgrupp

Konferensen riktar sig i första hand till personal som arbetar med eller har intresse av nätbaserat lärande i Försvarsmakten.

Tid och plats

Hotel Tylösand, Halmstad, Sverige 2017-04-24--27.

Program

Detaljerat program och ytterligare information finns på http://www.nordicadl.com/

#nordicadl

Kostnader

Respektive förband och skola står själva för samtliga kostnader.

Anmälan

Anmälan om deltagande sker via hemsidan http://www.nordicadl.com/ samt via mejl till info-fmlope@mil.se där ni anger namn, organisationstillhörighet, mejladress samt mobiltelefonnummer.

Vid frågor kontakta Tohmas Ax på telefon 070-859 49 01 eller e-post tohmas.ax@mil.se alternativt Niclas Ljung på telefon 070-675 24 18 eller e-post niclas.ljung@mil.se

Event info

mån 24/4 2017 kl. 12 — tor 27/4 2017 kl. 12

Ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten