Nationell påbyggnad för socialsekreterare - sista anmälan 14/11 tis 14/11 2017 kl. 00

Nationell påbyggnad för socialsekreterare - sista anmälan 14/11 tis 14/11 2017 kl. 00

Omgång 4, våren 2018 genomförs i Stockholm.

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos socialsekreterare. Arbetet med att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömningar, som kan vara livsavgörande för de barn, ungdomar och föräldrar som berörs. Att socialsekreterare som arbetar med dessa uppgifter har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att klara uppgifterna är angeläget bland annat med tanke på föräldrars och barns behov av rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten.

Karlstads universitet genomför på uppdrag av Socialstyrelsen en påbyggnadsutbildning med 7.5 högskolepoäng i form av uppdragsutbildning för anställda socialsekreterare inom myndighetsutövning med minst två års erfarenhet av arbetet inom barn- och ungdomsvården.

MÅLGRUPP

Karlstads universitet har uppdraget att vända sig till socialsekreterare i följande län: Gotlands, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län, men vi välkomnar även sökande från andra län.

Målgruppen för kursen är anställda socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården som arbetar med myndighetsutövning i kommunen och som arbetat med detta de två senaste åren. Vikarier kan anmäla sig till kursen förutsatt att de är anställda hela kursperioden.

Det finns inga biljetter till evenemanget. Läs allt om kursen och anmäl dig senast 14 november via kau.se/uppdragsutbildning

Event info

tis 14/11 2017 kl. 00 — 23:59

Karlstads universitets uppdrags AB