När Kilsbergen steg ur havet
 6 Nov 18

När Kilsbergen steg ur havet 6 Nov 18

När Kilsbergen steg ur havet

6 Nov 18.00-20.00

Lekeberg

Välkommen till en spännande och intressant kväll med Carl Anders Lindstén i Vekhyttans Gamla Skola. Carl Anders Lindstén tar med oss på en resa i hur vårt landskap förändrats och formats genom tiden. Kanske har du funderat över hur länge sedan Yoldiahavets

vågor slog mot Kilsbergskanten. Hur åsarna och bergen har skapats, eller när Hjälmaren blev en insjö och människorna blir bofasta i våra trakter.

Lindstén är filosofie magister vid Uppsala Universitet i naturgeografi, geologi och kulturgeografi och har givit ut ett flertal böcker om Örebro läns natur- och kulturminnen. Han är mycket uppskattad för sina böcker om sevärda platser i Kilsbergen.

Pris: 50 kr för medlem i Kilsbergskanten och 70 för icke medlem. Kaffe/te macka och kaka ingår i priset! Anmälan: info@evaahremalm.se - eller till Evas tel: 0731-831016

Event info

Kilsbergskanten