MUF Jönköpings läns distriktsstämma lör 4/2 2017 kl. 11

MUF Jönköpings läns distriktsstämma lör 4/2 2017 kl. 11

Härmed kallar distriktstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Jönköpings län till ordinarie distriktsstämma lördagen den 4 februari 2017 på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Incheckning och registrering till stämman sker från klockan 11:00; förhandlingarna inleds klockan 12:00.

ANMÄLAN SKER HÄR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwhBB0T-59TSw9DtYAZDuGy4nx8mspB87Zz0kh0Rd6lTvfKQ/viewform

** Anmälan och rösträtt **

Rösträtt tillkommer medlemmar i MUF Jönköpings län som anmält sig till stämman senast den 21 januari 2017 i enlighet med §6 Mom. 5 i stadgan. Anmälan sker i detta formulär.

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet genom att betala medlemsavgiften (40 kronor) för 2017 för att erhålla rösträtt på distriktsstämman.

(För nya medlemmar i MUF från och med den 1 september 2016 gäller medlemskapet även hela 2017 och behöver inte förnyas nu.)

** Motioner **

Motioner till Jönköpings läns distriktsstämma (förslag från medlemmar) skall skickas per e-post i word-format eller pdf-format till distriktsordföranden på jonas.ericson@moderaterna.se senast den 20 januari 2017.

** Nomineringar och kandidaturer till förtroendeuppdrag **

Distriktsstämman ska välja distriktsstyrelse och övriga förtroendevalda för tiden intill 2018 års distriktsstämma.

Nomineringar, kandidaturer och frågar kring detta skickas till valberedningens sammankallande Fanny Westlund på fannylwestlund@gmail.com senast den 20 januari 2017.

** Stämmohandlingar **

I enlighet med §5 Mom. 8 i stadgan kommer stämmohandlingarna att finnas tillgängliga en vecka före stämman, då de skickas per e-post till samtliga anmälda deltagare. Stämmohandlingar kommer även finnas på plats i stämmosalen.

ANMÄLAN SKER HÄR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwhBB0T-59TSw9DtYAZDuGy4nx8mspB87Zz0kh0Rd6lTvfKQ/viewform

** Deltagandeformer **

Priser för medlemmar i Jönköpings län:

- Enbart deltagande på stämma: Gratis

- Lunch: 50:-

- Lunch + Stämmomiddag: 200:-

- Lunch + Stämmomiddag + Logi inkl. frukost: 350:- (bosatt utanför Jönköping)

Priser för medlemmar i andra distrikt:

- Enbart deltagande på stämma: Gratis

- Lunch: 50:-

- Lunch + Stämmomiddag: 400:-

- Lunch + Stämmomiddag + Logi inkl. frukost: 800:-

Under dagen kommer det att serveras en enklare lunch.

Efter stämmans avslutande äger distriktsstämmans traditionella stämmomiddag rum. Stämmomiddagen (3-rätters) kommer intas på Comfort Hotell i Jönköping, där även boende sker för de som väljer logi. inkl frukost.

Anmälan om specialkost sker i samband med anmälan till stämman.

** Betalning **

Deltagaravgiften ska vara distriktet till handa senast den 31 januari 2017. Avgiften betalas via Swish på 073-08 98 351 eller enligt överenskommelse med distriktsordföranden. Märk betalningen med "namn + personnummer".

För dig som vill ha avgiften fakturerad skriver du detta i övrig information samt vart kostnaden ska faktureras.

Anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med full kostnad via Faktura.

** Transporter **

Från samtliga av distriktets centralorter finns förbindelser med buss eller tåg som ankommer till Jönköping mellan 10.00 och 11.30. Dessa alternativ rekommenderas. Sök efter din förbindelse på www.jlt.se

ANMÄLAN SKER HÄR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwhBB0T-59TSw9DtYAZDuGy4nx8mspB87Zz0kh0Rd6lTvfKQ/viewform

För mer information:

Jonas Ericson

073-089 83 51

jonas.ericson@moderaterna.se

Distriktsordförande

MUF Jönköpings län

Event info

lör 4/2 2017 kl. 11 — sön 5/2 2017 kl. 11

MUF Jönköpings län