Mötas och Laga tor 26/1 2017 kl. 17

Mötas och Laga tor 26/1 2017 kl. 17

Behöver du laga dina byxor? Vill du lära dej stoppa strumpor? Vill du låna en symaskin? Vill du även visionera kring ett resilient* Halmstad är det här platsen för dej.

Vi ses för att möta nya och gamla vänner och dela med oss av våra kunskaper.

Knytisfika! (kaffe och te finns på plats)

Vi träffas på Rektorsexpeditionen som är ett ganska välutrustat ateljékollektiv.

(en halvtrappa ner bakom buskarna på Skolgatan 19 i Halmstad)

Torsdagen den 26 januari kl 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Resiliens: Mångfald och chocktålighet.

Inom ekologin är resiliens ett mått på den hastighet med vilken ett ekosystem återgår till sitt föregående tillstånd efter att ha utsatts för en störning. Dessa störningar kan innefatta allt ifrån chock och stress till hur en skog återhämtar sig efter storm, bränder och föroreningar.Resiliens är idag en viktig del av det vidare begreppet hållbar utveckling.

Biologisk resiliens innebär att om en art utrotas kan dess utrymme i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion. En minskad biologisk resiliens kan leda till en plötslig och oväntad ekologisk kollaps - en liten förändring i ett känsligt system kan vara tillräckligt för att nå bortom systemets tröskelnivå.

Social resiliens är ett samhälles förmåga till återhämtning efter till exempel en naturkatastrof eller politiska oroligheter.

Reskilling: Att återta förlorad kunskap.

Genom att öka självhushållningen blir våra lokalsamhällen mer resilienta.

Kunskap om vissa hantverk på väg att försvinna. Vi behöver praktisera enligt ‘learning by doing’. Kurser med praktisk inriktning bör utformas för att återlärande skall bli möjligt. Odling är ett primärt område, men även t.ex. att ta tillvara elektronik kan ingå i mängden färdigheter vi bör behärska.

Omställning:

Omställning Halmstad är ett ideellt & lokalt omställningsinitiativ

som är del av nationella Omställningsnätverket som i sin tur är del av internationella Transition Network.

Grundidéen i Omställningsrörelsen är stärkt resiliens i lokalsamhället genom lokal självförsörjning. Globalt har nätverket samlat massor av positiva, praktiska exempel på hur man kan ställa om matproduktion, energiförbrukning och ekonomiska system, men även hur man ställer om till ledarskap utan hierarki samt samhällsstrukturer och sociala mönster i stort!

Vilka föreställningar styr vår världsbild? Varför skapar vi en självdestruktiv värld?Omställning Halmstad finns som sida att gilla och grupp att delta i på Facebook och vi har en Blogg.

Event info

tor 26/1 2017 kl. 17 — 20

Rektorsexpeditionen