Noww stängs snart ner. Läs mer.
Medlemsutbildning: Val- och nomineringsprocesser sön 15/1 2017 kl. 09

Medlemsutbildning: Val- och nomineringsprocesser sön 15/1 2017 kl. 09

Välkommen till utbildning för nomineringar och val!

Äntligen har alla medlemmar i Miljöpartiet (Västerbotten) möjlighet att stärka sina kunskaper i att skapa hållbara nominerings- och valprocesser.

Vi hoppas att så många som möjigt vill delta - alltså inte enbart de som sitter i valberedning just nu. Britt-Marie Rosenqvist (fr Riksvalberedningen) och Helena Lundberg (fr Rikskansliet) bidrar med sitt kunnande.

Anmäl dig senast måndag 9 januari till:

simone.andersson1@mp.se. Ange ev specialkost.

(Anmäld som ej deltar kommer att debiteras 200 kr.)

Den huvudsakliga uppgiften för en valberedning är att föreslå lämpliga kandidater till olika förtroendeposter som ska väljas. För att kunna göra det på ett sätt som gynnar och utvecklar arbetet i partiet – såväl politiskt som föreningsmässigt – är det viktigt att känna till olika delar av arbetet som bedrivs och kunna se vilka kompetenser som finns, saknas eller behöver förstärkas.

Dessutom är det viktigt att känna till de formella kraven angående tidsramar och presentioner av kandidater inför omröstningar.

Ovanstående kopplat till Miljöpartiets värderingar kommer vi gå igenom och lära oss under dagen.

Event info

sön 15/1 2017 kl. 09 — 15

Miljöpartiet de gröna i Umeå