Medan klockan tickar tis 31/1 2017 kl. 18:30

Medan klockan tickar tis 31/1 2017 kl. 18:30

Vi vet mycket om hur det står till med vår jord och vårt klimat. Men hur gör vi för att få våra regeringar, och oss själva, att också fatta tillräckligt drastiska beslut utifrån den informationen?

Vad tänker de som vet mest av alla om hotet mot jordens framtid – klimatforskarna?

Vi får hela tiden mer kunskap om hur det står till med vår jord, vårt klimat och hur vårt sätt att leva påverkar klimatet. Det finns mängder av information att ta del av, om hur vi behöver förändra vårt sätt att leva, tänka, konsumera – för att vi ska kunna stoppa den utveckling vi är på väg mot. Mängder av forskare över hela världen ägnar sina yrkesliv åt att kartlägga miljöhotet, försöka hitta strategier och förhållningssätt som kan styra utvecklingen åt ett mer konstruktivt håll. I den här föreställningen, som bygger på intervjuer med fyra etablerade klimatforskare, får vi ta del av forskarnas tankar inpå bara skinnet. Hur är det att komma hem till sin familj på kvällen efter att ha ägnat en hel dag åt katastrofscenarios? Hur bör vi egentligen leva? Och vad är drivkraften bakom att just de blivit klimatforskare?

Forskarna har intervjuats av fyra dramatiker, vilket resulterat i en pjäs med utgångspunkt i intervjuerna. Fyra skådespelare gestaltar pjäsen i en iscensatt läsning. Publiken sitter under läsningen, tillsammans med skådespelarna, på stolar utställda i en cirkel. Efteråt finns tid för samtal med de medverkande.

Den iscensätta läsningen är ett samarbete mellan Dramaten, Riksteatern och Östgötateatern. Det är en del av ett större projekt som sker tillsammans med Stockholm Enviroment Institute (SEI), Stockholms Universitet med stöd från VINNOVA.

Arrangeras av Umeå Teaterförening, Bildmuseet och Studiefrämjandet.

Event info

tis 31/1 2017 kl. 18:30 — 19:45

Umeå Teaterförening