Noww stängs snart ner. Läs mer.
Lördagsklubb lör 18/11 2017 kl. 22

Lördagsklubb lör 18/11 2017 kl. 22

LÖRDAGSKLUBB - Den officiella efterfesten!

På lördag går den omtalade beerpongturneringen av stapeln. ÖBS arrangerar den största beerpongturneringen i Örebro och den äger givetvis rum på vårt kära Kårhus! Efter turneringen slår vi upp portarna för din givna efterfesten - lördagsklubb. Det perfekta alternativet för dig som behöver sörja ett nederlag i turneringen eller helt enkelt inte fick nog av party under fredagsklubben.

BRA ATT VETA:

Denna lördagsklubb är öppen för alla, oavsett om du deltog i turneringen eller inte. Alla som deltagit i turneringen är välkomna att stanna på Kåren och vill man gå ut så gäller fritt inträde fram till 22.30.

Öppetider: 22.00-02:00

Åldersgräns: 18år

Fri entré för alla fram till 22.30. Efter 22.30 gäller:

Kårmedlem: 40kr (grönt Mecenat)

Student: 90kr (vitt Mecenat)

Icke student: 140kr (en student får ta med sig en icke-student, 1+1)

Alla som arbetar på Örebro Kårhus, t.ex. bartenders, roddare, diskplock med flera är ideell personal. Om du har några frågor om hur det är att arbeta på Kårhuset eller känner att du också vill engagera dig är du varmt välkommen att besöka vår hemsida www.orebrokarhus.se för mer information. Eller varför inte stoppa en av dem som jobbar just ikväll!

Frågor och synpunkter hänvisas till vår kommunikationsansvarige på info@orebrokarhus.se eller via meddelande på vår facebooksida.

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ENGLISH VERSION---------------------

SATURDAY CLUB - The official afterparty!

On Saturday the renowned beerpong tournament will take place. ÖBS holds the biggest beerpong tournament in Örebro and it is of course taking place at Kåren! After the tournament we will open the doors for the afterparty - Saturday club. The perfect option for those who need to mourn a defeat in the tournament or simply did´nt get enough of the party during the Friday club.

GOOD TO KNOW:

This Saturday club is open to all, whether you participated in the tournament or not. Everyone who participated in the tournament is welcome to stay at Kåren and if you want to go out, you will be allowed free entry until 22.30.

Opening hours: 21.30-02:00

Minimum age: 18+

Free entrance for everybody until 22:30. After that:

Member of the student union: 40kr (Green Mecenat card)

Student: 90kr (White Mecenat card)

Non-students: 140kr (one student may bring one non-student, 1+1)

Everyone who works at Örebro Kårhus, as bartenders, rowers, dishes and more, are working volunterily. If you have any questions about how the work at Örebro Kårhus, or would be interested in joining the team you are more than welcome to visit our website www.orebrokarhus.se for more information (in swedish).

All questions and comments can be sent to us either via Facebook messenger (Örebro Kårhus) or as an email to: info@orebrokarhus.se

Event info

lör 18/11 2017 kl. 22 — sön 19/11 2017 kl. 02

Örebro Kårhus