Landskap I ons 15/2 2017 kl. 19

Landskap I ons 15/2 2017 kl. 19

Trummorna ljuder över slätterna, landskapet Uppland kallas till nationen.

Förutom förtjusningen i direkt demokrati blir det också en chans att möta sina landsmän, träffa de nya heltidarna och stanna kvar och njuta av sexan efteråt!

För dig som aldrig gjort detta förut så var inte rädd! Inga förkunskaper krävs.

Vi ses!

----------------------------------------------------------------

ENGLISH

The drums sound across the plains, the landscape Uppland summons its members to the nation.

Apart from the thrill of direct democracy, it is also a chance to meet your fellow countrymen, meet the new full-timers and stay and enjoy the sexa afterwards!

For those of you who have never done this before so do not be afraid ! No experience required.

Most will be in Swedish but a translater will be present.

Be seeing you!

-----------------------------------------------------------------------

MED INSPEKTORS SAMTYCKE KALLAS LANDSMÄNNEN TILL VÅRTERMINENS FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP ONSDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL. 19:00 I NATIONENS FESTSAL.

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

FORMALIA

1. Landskapets öppnande

2. Fråga om kallelse utgått i stadgeenlig ordning

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare, 2 st.

5. Val av rösträknare, 2 st.

6. Nyanmälda ärenden

7. Godkännande av föredragningslistan

8. Eventuella adjungeringar

9. Föregående protokoll

a. 20160927

b. 20161101

c. 20161206

10. Meddelanden

a. Förste kurator

b. Andre kurator

c. Tredje kurator

d. Köksmästare

e. Pubmästare

f. Styrelsen

g. Fastighetsnämnden

h. Övriga

VAL

11. Landskapets ordförande 2017

12. Landskapets vice ordförande 2017

13. Antikvarie 2017

14. Jämställdhetsombud 2017

15. Nationskaplan 2017-2019

16. Spelledare 2017

17. Valberedningens ordförande 2017

18. Ledamot av biblioteksnämnden, 3st. 2017

19. Ledamot av kulturnämnden, 3st. 2017

20. Ledamot av valberedningen, 3st. 2017

21. Ledamot av stipendienämnden, 3st. 2017

FYLLNADSVAL

22. Protokollssekreterare VT17

23. Stipendiesekreterare VT17

24. Fikavärd, 2 st. VT17

25. Ärtvärd, 1st. VT17

26. Redaktör, 2st. VT17

27. Fikatör, 2 st. VT17

28. Ledamot av stipendienämnden, 1 st. VT17

29. Ledamot av valberedningen, 1 st. VT17

ÖVRIGA ÄRENDEN

30. Befattningsbeskrivningar

a. Bibliotekarie

b. Grafisk formgivare

c. Kulturchef

d. Sommarpubvärd

e. Historiograf

f. Bostadsansvarig

g. Informationschef

h. IT-ansvarig

i. Jul på Uplands ansvarig

j. Kommendörkapten

k. Körordförande

l. Ljud- och Ljustekniker

m. Protokollsekreterare

n. Repititör/Styrman?

o. Sportchef

p. Sommarkökschef

q. Sommarvärd

31. Thunmanstipendiet

32. Övriga frågor

33. Diskussions- och frågestund

34. Landskapets avslutande

SEXA

Kostnad 50 kr.

Gratis för recentiorer under deras första termin,

Landskapspresidiet samt översättarna.

Event info

ons 15/2 2017 kl. 19 — 21

Uplands nation

Event i Uppsala

 Visa alla