Kristen tro och vetenskap 2
 Går det att förena tron på Gud som skapare av livet på jorden med naturvetenskapen och... tis 27/1 2015 kl. 19

Kristen tro och vetenskap 2 Går det att förena tron på Gud som skapare av livet på jorden med naturvetenskapen och... tis 27/1 2015 kl. 19

Kristen tro och vetenskap 2

Går det att förena tron på Gud som skapare av livet på jorden med naturvetenskapen och evolutionsteorin?

19.00 Föreläsning

19.45 (ca) kvällsmacka och kaffe/te

därpå samtal om ämnet i smågrupper

20.40 (ca) Återsamling i storgrupp

21.00 (senast) slut

Deltagande kräver ingen föranmälan.

Event info

tis 27/1 2015 kl. 19 — 21

Korskyrkan Örebro