Kretskonferens tema vattenfrågor och verksamhetsriktlinjer lör 18/11 2017 kl. 09:30

Kretskonferens tema vattenfrågor och verksamhetsriktlinjer lör 18/11 2017 kl. 09:30

Kom och träffa andra engagerade medlemmar från Örebro och Värmlands län. Dessutom kommer Karin Lexén, vår general-sekreterare på Naturskyddsföreningen m.fl. från riks och kunniga föredragshållare kring vattenfrågor.

Program:

9.30 Start med presentation

Karin Lexén, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, presenterar sig och tillsammans med någon till från riks, styrelsens förslag på nya Verksamhetsriktlinjer (VRL).

11.00 Vatten seminarium 1

12.30 Lunch

13.30 Vatten seminarium 2

15.00 Diskussioner om VRL inklusive fika

17.00 Avslutning

Vattenseminarier

Strömmande vatten och dammar Vilka natur- och kulturvärden finns? Hur ser vattenflödena ut i våra trakter? Vi får en genomgång av ekologin i strömmande vatten och diskuterar natur- och kulturvärden med folk från bl.a. Länsstyrelsen.

Valbara vatten seminarier:

Vattnet i Vättern Vi har bjudit in Aktionsgruppen rädda Vättern (ARV) m.fl. för att berätta om hur det ligger till med gruvor, skjutningar och vattenförsörjningsfrågan.

Läget i Vänern Hur ligger det till med igenväxning av stränder och hur påverkas Vänern av klimatförändringarna?

Anmälan senast 11 november: www.studieframjandet.se/SodraNarke

Kostnad: 50:- inkl ekologisk lunch och fika (vid sen eller ingen avanmälan 470 kr), för medlemmar i Naturskyddsföreningen, övriga betalar full avgift 470 kronor.

Har du frågor eller matönskemål kontakta så Kajsa Grebäck

kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 072-546 01 06

I samarbete med Studiefrämjandet

Event info

lör 18/11 2017 kl. 09:30 — 17

Studiefrämjandet Örebro