Kreativa Kulturella Näringar i Kvarken tor 19/1 2017 kl. 11

Kreativa Kulturella Näringar i Kvarken tor 19/1 2017 kl. 11

Är du och din organisation verksamma inom de kreativa och kulturella näringarna? Vill ni lära känna västerbottniska/österbottniska kulturaktörer? Är ni nyfikna på att utveckla er verksamhet i form av ett samarbete mellan Finland och Sverige?

Då är ni varmt välkomna till vår workshop där vi möts och samtalar om de egna verksamheternas ambitioner och framtid samt om gemensamma utmaningar som vi kan lösa tillsammans. Kanske genom att skriva gemensamma projektansökningar eller kanske genom andra former av samarbete? En viktig målsättning med dagen är att skapa nya nätverk mellan människor inom de kulturella och kreativa näringarna i Österbotten och Västerbotten.

Vi inleder dagen med lunch och fortsätter därefter med inspirationsföreläsningar med föreläsare från Västerbotten och kommentatorer från Österbotten.

Teman för dagen är barn och unga, kulturarrangemang och kulturarv och du kommer bland annat att kunna lyssna till Hans Hjortek från Kulturverket i Umeå, Umeå kommun, som berättar om Kulturverkets uppdrag med att utveckla estetiska läroprocesser i skolundervisningen. Niklas Carlsson, tidigare projektledare för Kulturnatta berättar om hur man kan arbeta med att engagera en stad och människor mot ett gemensamt mål.

Resten av dagen ägnar vi åt att ventilera olika idéer om samverkan genom diskussion i smågrupper och målsättningen är att vi när dagen är slut tar med oss flera olika frön till samarbeten som vi kan utveckla vidare i framtiden. Det finns även tid i programmet så att spontana möten mellan olika aktörer kan uppstå.

Ett utförligt program skickas ut i början av årsskiftet.Workshopen är kostnadsfri. Varmt välkomna!

Arrangörer är: KulturÖsterbotten, Österbottens förbund, Föreningen Pohjola Norden Österbottens distrikt, Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Norden samt Nordiskt informationskontor i Umeå.

Kontakt: annika.nordenstam@norden.se

Foto: Kulturverket

Event info

tor 19/1 2017 kl. 11 — 15

Nordiskt informationskontor i Umeå

Event i Umeå

 Visa alla