Noww stängs snart ner. Läs mer.
Jon Engström – en mångsidig mångsysslare tor 19/1 2017 kl. 00

Jon Engström – en mångsidig mångsysslare tor 19/1 2017 kl. 00

Med Peter Danielsson, historiker

Mångsysslaren Jon Engström kom till världen en aprildag år 1794 i Fliseryds socken. Under sin drygt 75-åriga levnad hann han med ett flertal karriärer och yrken. Han var författare i tidens romantiska anda, bataljonsläkare för värmländska knektar och publicist. Han ägnade sig också åt vidlyftiga skogsaffärer med långvariga rättsliga processer som följd. Jon Engström blev också en mycket aktiv part i den omvälvande samhällsförändring som vi sentida betraktare kan skönja under loppet av 1800-talet. Länsmuseets historiker Peter Danielsson berättar om en spännande och ovanlig person vid en lunchföreläsning. Hela evenemanget hålls i Kronansalen. Kaffe/te och smörgås serveras från 11.45.

Entré: 100 kr inklusive föreläsning, smörgås och kaffe eller te. Förköp, begränsat antal platser. Drop in i mån av plats.

Event info

tor 19/1 2017 kl. 00 — 13

Kalmar läns museum