Noww stängs snart ner. Läs mer.
Introduktionsutbildning för personliga assistenter ons 1/2 2017 kl. 09

Introduktionsutbildning för personliga assistenter ons 1/2 2017 kl. 09

Denna utbildning ger dig en god grund i din roll som personlig assistent. Utbildningen tar utgångspunkt i Kooperativet Oljas verksamhetsidé, vision och värdegrund som genomsyrar hela organisationen och det dagliga arbetet.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vad det innebär för dig som assistent.

Vidare går vi igenom vårt kvalitetsarbete och rutiner för avvikelser som rör uppdragsgivarens assistans, rapporteringsskyldighet samt anmälningsplikt gällande barn. Här får du även en grund i systematiskt arbetsmiljöarbete och de rutiner som gäller vår gemensamma arbetsmiljö.

Event info

ons 1/2 2017 kl. 09 — 13

Kooperativet Olja