Noww stängs snart ner. Läs mer.
Internationell hundutställning Gimo lör 27/5 2017 kl. 09

Internationell hundutställning Gimo lör 27/5 2017 kl. 09

Välkommen till internationell hundutställning med möjlighet att vinna CACIB och certifikat. Vi har i år valt att förlägga vår maj-utställning till Gimo Idrottsgård - det vill säga samma plats där vi hittills haft vår september-utställning. Avståndet mellan platserna är cirka 17 kilometer.

Skälen till denna flytt från Österbybruks Herrgårdspark till Gimo Idrottsgård är följande:

- Utrymmesbrist: allt fler utställare har allt större tält, och vi har svårt att leva upp till det brandskydd som gäller med tältfria zoner på det begränsade utrymme som herrgårdsparken erbjuder.

- Ekonomi: ökad kostnad för utställningsplatsen, vilket för oss skulle leda till en höjning av anmälningsavgiften för utställarna. Med dagens vikande trend avseende anmälningssiffror ser vi inte att det är möjligt.

- Logistik: begränsade möjligheter att tillgodose behoven avseende kost och logi, elförsörjning, utrymme för försäljare med mera.

Event info

lör 27/5 2017 kl. 09 — sön 28/5 2017 kl. 17

Uppsala Läns Kennelklubb (ULKK)