Instruktörsutbildning Fallskydd i Stockholm tis 14/3 2017 kl. 08

Instruktörsutbildning Fallskydd i Stockholm tis 14/3 2017 kl. 08

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör för fallskydd. Utbildningen är anpassad för att kunna användas vid fallskyddsutbildning inom bygg och industri. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att utbilda inom fallskydd.

Event info

tis 14/3 2017 kl. 08 — 16

MA-system Utbildning AB