Instruktörsutbildning Ansvar i Lund mån 16/4 kl. 09

Instruktörsutbildning Ansvar i Lund mån 16/4 kl. 09

Vi erbjuder en tvådagars instruktörsutbildning i Ansvarsfrågor. Efter kursen kan du själv utbilda t ex andra arbetsledare internt på företaget. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning och aktuella föreskrifter, blir det tydligare var gränserna går för olika befattningars ansvar och skyldigheter. Då ökar också möjligheten att förebygga olyckor.

Med en egen Ansvarsinstruktör kan företag utnyttja fördelarna med att själva kunna utbilda i ansvarsfrågor. Det betyder större flexibilitet och att man kan anpassa utbildningen maximalt till de interna förutsättningarna.

För den som har viss pedagogisk erfarenhet, t ex av att arbeta som instruktör, men som behöver fördjupa kunskaperna i ansvarsfrågor.

Kursinnehåll: Teoretisk och tillämpad ansvarskunskap. Till exempel: AML och aktuella AFS:er – en grundlig genomgång som lär kursdeltagarna att hitta relevanta delar och gör klart hur man ska använda dem.

Praktikfall. Kursdeltagarna får ta del av faktiska rättsfall. Hur dömde domstolen efter t ex en truckolycka – och hur resonerade man sig fram till domslutet?

Konkreta övningsuppgifter från verkligheten gör att man får föra över lagtexterna och föreskrifterna till vardagen i den egna verksamhet.

Längd

2 dagar- instruktörsmaterial ingår i avgiften

Mer information

För utförligare information kring pris, tid och plats kontakta oss på education@masystem.se eller ring oss på 046-329010.

Event info

mån 16/4 2018 kl. 09 — tis 17/4 2018 kl. 17

MA-system Utbildning AB