Instruktörsutbildning Ansvar mån 24/4 2017 kl. 08

Instruktörsutbildning Ansvar mån 24/4 2017 kl. 08

Det finns en snårskog av regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering och andra riskarbeten. Visste du att en arbetsledare riskerar att få straffrättsligt stå till svars för olyckor han eller hon inte orsakat själv?

Kursen vänder sig till dig som till exempel är arbetsledare, skyddsombud eller arbetar som instruktör och vill fördjupa dina kunskaper i säkerhets- och ansvarsfrågor.

Du arbetar med arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet och behöver ha koll på både arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret.

Kursen tar upp teoretisk och tillämpad ansvarskunskap. Till exempel: Arbetsmiljölagen AML och aktuella AFS:er – en grundlig genomgång som lär kursdeltagarna att hitta relevanta delar och gör klart hur man ska använda dem.

Praktikfall och övningsuppgifter varvas med generella frågeställningar för den som arbetar i lagermi

Event info

mån 24/4 2017 kl. 08 — tis 25/4 2017 kl. 17

MA-system Utbildning AB