Inspirationsföreläsningar inför val av inriktning för Ekp/Cek mån 19/3 kl. 13

Inspirationsföreläsningar inför val av inriktning för Ekp/Cek mån 19/3 kl. 13

Hej på er alla medlemmar! Och främst hej på er alla i EKP och CEK! Det är ju snart dags för er att välja inriktning inom er utbildning, och Civilekonomerna, KPMG och Nordea vill hjälpa er göra ett välgrundat val av inriktning och ge en bättre bild av hur er framtid kan komma att se ut.

Den 19/3 kommer representanter från respektive företag och håller inspirationsföreläsningar som ska ge er svar på era frågor om valet av er inriktning. Civilekonomerna, som är Sveriges största nätverk för ekonomer, kommer att berätta om bland annat arbetsmarknaden för ekonomer, framtidsutsikter och löner.

Sedan kommer KPMG och Nordea att berätta om hur man kan arbeta med respektive inriktning inom deras företag.

Efter föreläsningen kommer det att bjudas på fika, samt att ni då kommer ha tid att ställa frågor till representanterna från företagen.

Eventet är gratis och anmälan görs på Eurekhas kontor mellan kl. 12-13, tisdagar-torsdagar eller på bifogad mail, senast den 14/3.

För att få delta måste man var medlem i Eurekha för 2018.

Vid frågor och anmälan kontakta:

naringsliv@eurekha.se

Ange namn och klass.

Event info

mån 19/3 2018 kl. 13 — 15

Eurekha - Ekonomföreningen i Halmstad