Informationsträff: Driftsäkerhet- och underhållstekniker tor 9/2 2017 kl. 13

Informationsträff: Driftsäkerhet- och underhållstekniker tor 9/2 2017 kl. 13

Välkommen på informationsträff för yrkesvux nya utbildning till DRIFTSÄKERHET- OCH UNDERHÅLLSTEKNIKER!

Event info

tor 9/2 2017 kl. 13 — 14

Yrkesutbildningar för vuxna i Örebro