Idrottsdidaktiskt nätverk tis 20/3 kl. 15:15

Idrottsdidaktiskt nätverk tis 20/3 kl. 15:15

Dag: 20 mars 2018

Tid: 15:15 – 17:00

Plats: Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Nätverksträffen leds av Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap, och Annica Caldeborg, doktorand i idrottsvetenskap. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Föreläsning

Föreläsningen belyser lärares och elevers erfarenheter av fysisk beröring i skolämnet idrott och hälsa: Fysisk beröring - ett pedagogiskt problem mellan lärare och elev i undervisningspraktiken?

Didaktisk diskussion

Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 13 mars 2018. https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ruc---regionalt-utvecklingscentrum/didaktiska-natverk/anmalningsformular/anmalan-till-idrottsdidaktisk-natverkstraff-20-mars/

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta:

Camilla Segerlind

Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 10 55

Event info

tis 20/3 2018 kl. 15:15 — 17

Örebro universitet