Noww stängs snart ner. Läs mer.
ID Homecoming 24.01.17 tis 24/1 2017 kl. 22

ID Homecoming 24.01.17 tis 24/1 2017 kl. 22

(For English please read below)

2017 är här och vi hoppas att alla har haft en fantastisk jul och nyår � Ett nytt år innebär nya mål och nya möjligheter och det ska självklart firas på ID! Vi bjuder härmed in ER till årets första urspårade fest: ID HOMECOMING 24.01.17!

Detta är ett ypperligt tillfälle att rivstarta året för alla som har varit hemma med familjen under lovet, och självklart för er som har återvänt från era studier utomlands.

Denna kväll har obligatorisk närvaro!! Då CSN trillar in den 23e och lönen vid 00 finns det inga ursäkter! Biljetter finns som vanligt tillgängliga hos våra ambassadörer och på STIL. Sjävklart har vi med oss några partynissar till skidresan i Frankrike där biljetter även går att köpas! Spika tisdagen den 24e januari, detta blir en kväll ni inte vill missa!

Eftersom många av våra ambassadörer plöjer backar i Frankrike dagarna innan Homecoming kommer vi att ha nya JSA som back up här på hemmaplan. JSA & ID har ju samma mål, att årets ID HOMECOMING ska bli galet!

ID är som alltid öppet även för icke-studerande. (Ålder: 20+)

För mer information, eller första gången på ID?

Läs mer inne på vår hemsida!

General Information:

http://www.idjonkoping.com/#!general-info/c1tmc

Pre-paid tickets:

http://www.idjonkoping.com/#!pre-paid-tickets/fejc4

Table bookings:

http://www.idjonkoping.com/#!table-bookings/vpieh

----------------------------

2017 is here and we hope everyone has had a great Christmas and New Year � A new year means new goals and new opportunities, and it will of course be celebrated on ID! We hereby invite YOU to the first raging party of 2017: ID HOMECOMING 24.01.17!

This is a great opportunity to kick start the year for everyone who has been at home with family during the holidays, and of course for those that have returned from studies abroad.

Mandatory attendance is recruited for this event! It's a perfect timing since you get CSN on the 23rd and salary at 00, so there are no excuses! As usual you can buy you tickets from our ambassadors and STIL. Tickets will also be available to buy at the ski trip to France from some of the ambassadors!

Set the date 24th of January, because this will be a night you don't want to miss!

For more information, or first time at ID?

Read more on our website!

General Information:

http://www.idjonkoping.com/#!general-info/c1tmc

Pre-paid tickets:

http://www.idjonkoping.com/#!pre-paid-tickets/fejc4

Table bookings:

http://www.idjonkoping.com/#!table-bookings/vpieh

ID as always is also open to non-degree students. (Age: 20+)

Event info

tis 24/1 2017 kl. 22 — ons 25/1 2017 kl. 02

ID Jönköping