Handledare utbildningsmetodik - kurs ons 18/1 2017 kl. 12

Handledare utbildningsmetodik - kurs ons 18/1 2017 kl. 12

Handledare Utbildningsmetodik är en kurs som genomförs av FMLOPE tillsammans med Polisen.

Här finner du mål och syfte samt länkar till tidigare inlägg som beskriver delar av kursen som genomfördes 2015. Kursen genomförs våren 2017 och är även öppen för Hemvärnet och frivilligorganisationerna.

Kursstart 18 januari och examination 30 maj.

Ansökan via Elevportalen i PRIO eller via respektive organisation senast 2 december 2016.

Event info

ons 18/1 2017 kl. 12 — 12:01

Ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten