Full fart framåt på länsmuseet! ons 1/11 2017 kl. 18:30

Full fart framåt på länsmuseet! ons 1/11 2017 kl. 18:30

Museicheferna visar utställningar med aktuella teman och samtalar om museets framtid

Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum! Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

Örebro läns museum strävar efter att lyfta samtidens frågeställningar där det bränner till. Samhällsrelevanta och aktuella frågor undersöks med hjälp av kulturarv och konst. Vi tycker det är viktigt att tala om både det goda och det problematiska i våra gemenskaper och vem som får höra till. Vad är svensk identitet och hur skapas den. Oron för att skillnaderna mellan oss som bor i Sverige ökar påtalas från olika håll. Segregation och ökade ekonomiska och sociala klyftor är ett av vårt moderna samhälles största problem. I oron och rädslan finns en risk för att människor dras isär. Att vi delar in oss i vi och dom. Människor har hamnar utanför samhälle och gemenskap och denna utveckling verkar fortsätta.

Den 1 november kl 18.30 visas museet av museichef Birgitta Johansen och enhetschef Marcus Drotz. I samtal med varandra och besökarna kommer de att guida genom de aktuella utställningarna. De kommer också att berätta om museets framtidsplaner kring pedagogik, familjeverksamhet och nya utställningssatsningar, på museet, på Örebro slott och på andra plattformar.

Event info

ons 1/11 2017 kl. 18:30 — 19:30

Örebro läns museum