Förintelsens minnesdag lör 28/1 2017 kl. 11

Förintelsens minnesdag lör 28/1 2017 kl. 11

Kl 13 Visning av utställningen romska röster.Guide.Ellika Kyndel.

14-16 Bosniska föreningen arrangerar: filmvisning, körsång, diktuppläsning, och hantverk.

Event info

lör 28/1 2017 kl. 11 — 16

Norrköpings stadsmuseum