Föreningsträffar på Örebro Kårhus mån 13/11 2017 kl. 16

Föreningsträffar på Örebro Kårhus mån 13/11 2017 kl. 16

Örebro Kårhus bjuder in Universitetets samtliga föreningar till tre föreningsträffar i samarbete med Coompanion!

Syftet med träffarna är att ge föreningarna verktyg för att locka fler engagerade och medlemmar, få koll på bidrag och pengar att söka samt planera inför nästa termins föreningssittningar och event.

DATUM:

1) Mån 13 nov - Stärk er förening + planera vårterminens event

2) Mån 22 jan - Bättre och effektivare möten

3) Mån 26 feb - Ekonomi + stadgar

Vanliga funderingar i en förening är hur man ökar sitt medlemsantal, hur man når nya medlemmar, skapar värde för befintliga och också får ekonomin att gå ihop. Under föreningsträffarna kommer vi att jobba aktivt med just er förening och era frågor kring organisationen. Målet är att få en tydligare bild för hur ni ska kunna få fler medlemmar och ett tydligare budskap om varför de ska bli medlemmar hos just er.

Vi kommer även ta tillfället i akt att planera in de event som de olika föreningarna önskar anordna Kåren under vårterminen. Vill er förening/utskott ha en sittning eller annan aktivitet under vårterminen så är detta tillfället att boka in det!

Kåren kommer att bjuda på mat till alla som deltar, och efter utbildningen och planeringen kommer vi att öppna baren.

Då det finns över 40 föreningar, utskott och grupper på universitetet så kan Kårhuset enbart erbjuda 4 platser per förening. Varje förening får själva välja vilka 4 som ska komma på eventet och alla som kommer delta måste anmälas via formuläret!

Anmälan gör ni via detta formulär: https://goo.gl/forms/ZXl8MhL06DyJam1H2

Endast de som anmält sig via formuläret ovan kommer att kunna delta. Sista anmälningsdag för mat är onsdagen den 8 november för att komma utan mat lördag 11 november. Gör det direkt innan ni glömmer bort!

Event info

mån 13/11 2017 kl. 16 — mån 26/2 2018 kl. 19

Örebro Kårhus