Föreläsning och samtal: Sverige i förändrig tis 24/10 2017 kl. 18:30

Föreläsning och samtal: Sverige i förändrig tis 24/10 2017 kl. 18:30

Sverige i förändring - social hållbarhet i migrationens och globaliseringens tid. Föreläsning och samtal med Hans Abrahamsson

Hans Abrahamsson, Docent i Freds- och utvecklingsforskning, gästar oss för att föreläsa och samtal om vår tids stora samhällsomdaning: om hur det lokala flätas sammans med det globala, hur Sverige förändras och kraven på den sociala hållbarheten förstärks.

Kvällen är en del i en samtalsserie inför valet 2018 med fokus på att värna demokratin. Arrangörer är Örebro länsteater, Studieförbundet Bilda och Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun.

Samlingen tolkas till svenskt teckenspråk.

Gratis entré. Fika finns till försäljning. Föranmälan krävs: biljett@lansteatern.se eller 019-689 89 90.

Event info

tis 24/10 2017 kl. 18:30 — 21

Studieförbundet Bilda