Föreläsning - Ädres psykiska hälsa tor 20/4 2017 kl. 18

Föreläsning - Ädres psykiska hälsa tor 20/4 2017 kl. 18

Kvällens föreläsning handlar om arbetet i Skåne inom området äldres psykiska hälsa, hur man ser tidiga tecken på psykisk ohälsa hos äldre personer och att ge en första hjälpen insats.

Föreläsare är Jeanette Heilmann, som arbetar regionalt

på Kommunförbundet Skåne och nationellt på Sveriges kommuner och landsting med äldres psykiska hälsa.

Vi träffar också attitydambassadör Håkan Wingren som

berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Anhörigcenter bjuder på smörgås, frukt, kaffe/te.

Föranmälan till Anhörigcenter, tfn 046 - 359 82 40 eller

e-post: anhorigcenter@lund.se senast den 13 april.

Event info

tor 20/4 2017 kl. 18 — 20

Anhörigcenter i Lund