Noww stängs snart ner. Läs mer.
Fakta om jämställdhet - statistik från SCB mån 26/2 kl. 18

Fakta om jämställdhet - statistik från SCB mån 26/2 kl. 18

Välkommen till ett möte där vi tillsammans tittar på jämställdhetsstatistisk från Statistiska centralbyrån.

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Statistiken finns här: http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/publikationer/ovriga-publikationer/Pages/Pa-tal-om-kvinnor-och-man-2017.aspx

Event info

mån 26/2 2018 kl. 18 — 19

Feministiskt initiativ Jönköping