Extrainsatt årsmöte 2017 ons 25/1 2017 kl. 17:15

Extrainsatt årsmöte 2017 ons 25/1 2017 kl. 17:15

Härmed kallas du som är medlem i LUPEF till föreningens extrainsatta årsmöte.

Under mötet kommer revideringsförslag av nuvarande stadga att presenteras. Ändringarna som föreslås är:

§3.3 Nuvarande formulering: Studiebevakande syfte: att bevaka och kanalisera pol.kand. - och pol,mag-studenternas samt andra därmed hänförliga utbildningars intressen.

Föreslagen formulering: Studiebevakande syfte: att bevaka och kanalisera pol.kand.-studenternas samt andra hänförliga utbildningars intressen.

§3.3 Nuvarande formulering: LUPEF utgör en programförening för studerande vid Lunds universitets pol.kand-program.

Förslag: Ta bort stycket helt och hållet. LUPEF är en förening för fler än bara Pol.kand-programmet.

§10 Förslag: Tillägg av ett tredje stycke med formuleringen: Medlemskap i LUPEF innebär automatiskt medlemskap i Politicesstudenternas Riksorganisation.

Förslag: Tillägg av punkt:

§10.1 Medlemskap i LUPEF och Politicesstudenternas Riksorganisation skall bekräftas årligen.

Detta är också en chans för dig som medlem att göra din röst hörd! Motioner skickas till sekreterare@lupef.se senast den 18e januari.

Mötet äger rum onsdagen den 25 januari 17.15(..) i hörsal 236 på Eden.För rösträtt under mötet krävs att du har erhållit ditt medlemskap minst två veckor innan mötet. Medlemskap kommer att kollas på plats.

Event info

ons 25/1 2017 kl. 17:15 — 18

LUPEF - Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening