Endagsläger Jodo I Göteborg lör 21/1 2017 kl. 09

Endagsläger Jodo I Göteborg lör 21/1 2017 kl. 09

Göteborgs Budosällskap Shobukan arrangerar ett endagsläger i Jodo.

Gradering upp till och med ikkyu.

Kostnad 150 kr, betalas in på Shobukans plusgiro: 119 39 55-0

Märk betalningen med namn + Jodo

Välkomna!

Event info

lör 21/1 2017 kl. 09 — 17

Göteborgs Budosällskap Shobukan