Distriktsstämma 2017 fre 10/2 2017 kl. 17

Distriktsstämma 2017 fre 10/2 2017 kl. 17

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämman 2017.

---------------

Varmt välkomna till ännu en fantastisk distriktstämma med Sveriges bästa distrikt!

Under två dagar kommer vi diskutera politik och bestämma vad MUF Uppsala län ska tycka framöver. Distriktsstämman avslutas med en middag och fest på lördagskvällen. Vi i distriktsstyrelsen hoppas att ni är lika taggade som oss!

SCHEMA:

Fredag:

17:00 Stämman öppnas

23:00 Stämman ajourneras

Lördag:

10:00 Stämman återupptas

13:00 Personval

17:00 Stämman avslutas

19:00 Stämmomiddag

---------------

Plats

Stämman äger rum i hörsal 2 på Ekonomikum. Adressen är Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.

Ärenden

På stämman kommer en distriktsstyrelse och ett MSU-råd att väljas. Förslag till föredragningslista finns på bifogat blad.

Valberedningen tar emot kandidaturer. För att kandidera ska din kandidatur vara valberedningens sammankallande Sara Hägerström till handa på sara.hagerstrom@hotmail.com senast den 10 januari 2017.

Varje medlem har rätt att väcka förslag till stämman genom motion. För att lägga motion till stämman, ska denna skickas till fredrik.hultman@moderat.se senast 8 januari 2017. Bifoga helst motionen som pdf-fil eller word-fil.

För praktiska frågor kring stämman hänvisas till stämmogeneral Kristina Mach. För övriga frågor hänvisas till distriktsordförande Fredrik Hultman.

Vad är en distriktsstämma

Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ, och äger rum en gång årligen. På stämman kommer personval förrättas och förslag från distriktsstyrelsen (propositioner) och från enskilda medlemmar (motioner) att behandlas. Som medlem har du rösträtt på stämman, och möjlighet att väcka förslag genom motion. Notera att du måste ha förnyat medlemskapet för år 2017 för att äga rösträtt på stämman.

Varmt välkommen!

Kristina Mach

Stämmogeneral

Tel. 0736 185 468

kristina_mach@hotmail.com

Fredrik Hultman

Distriktsordförande

Tel. 0708 573 504

fredrik.hultman@moderat.se

Event info

fre 10/2 2017 kl. 17 — lör 11/2 2017 kl. 17

MUF Uppsala län