Demokratidagen 2017 tor 23/2 2017 kl. 08:30

Demokratidagen 2017 tor 23/2 2017 kl. 08:30

En dialogdag i Kulturmagasinet för unga och politiker i Sundsvalls kommun

ANMÄLAN & INFO PÅ

http://www.ungisundsvall.se/demokratidagen2017/

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2017 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika besökare. Detta gör att fler ungdomar har chansen att delta. En programpunkt kommer att vara dialogmöten mellan ungdomar, politiker, ungdomsförbund och tjänstemän. Dessa dialogmöten kommer att formas som workshops med WS-ledare och där rubrikområden från den senaste LUPP-rapporten 2015 kommer att vara temat för de olika dialogsamtalen. Såväl ungdomar, politiker och ungdomsförbund får välja 2 st workshops de är intresserade av och delta i.

Event info

tor 23/2 2017 kl. 08:30 — 16

Du Har Makten