De lokalas lösningar på globalt problem ons 21/3 kl. 18:30

De lokalas lösningar på globalt problem ons 21/3 kl. 18:30

Samtliga lokala partier i fullmäktige har bjudits in till att vid någon av tre sammankomster på Stadsbiblioteket presentera sin syn på klimatförändringen – utifrån lokal-, regional- och riksperspektiv. Hur kan vi hejda den? Hur kan vi skydda oss? De deltagande partierna är med i debattrundor och varje sammankomst avslutas med publikens frågestund. Premiärkvällens deltagande politiker är Stefan Pålsson (S) och Johnny Rosenberg Bodmar (KD).

Stadsbiblioteket, Hallandsscenen.

Event info

ons 21/3 2018 kl. 18:30 — 19:45

Biblioteken i Halmstad