BYGGA BROAR - en Konsert för Människors Lika Värde! lör 17/3 kl. 17

BYGGA BROAR - en Konsert för Människors Lika Värde! lör 17/3 kl. 17

Välkomna till Hörsalen i Norrköping på FOLKHÖGSKOLANS DAG!

Event info

lör 17/3 2018 kl. 17 — 19

Marieborgs folkhögskola