Noww stängs snart ner. Läs mer.
Brush-up för ringsekreterare lör 28/1 2017 kl. 10

Brush-up för ringsekreterare lör 28/1 2017 kl. 10

SKK utställningskommitté rekommenderar att man som ringsekreterare deltar vid en "brush-up" minst vart tredje år. I år är det extra viktigt då det är nytt regelverk från 1:a januari 2017.

Kursinformation: För ringsekreterare som inte har tjänstgjort de senaste två (2) åren, men inom fem (5) år, krävs en så kallad "brush-up" innan officiell tjänstgöring får ske. För ringsekreterare, som inte tjänstgjort de senaste fem (5) åren, krävs ett (1) godkänt skriftligt prov samt en (1) godkänd aspirant-tjänstgöring innan officiell tjänstgöring får ske.

Kursledare: Ingunn Olaussen

Utbildningen är kostnadsfri och anmälan görs via e-post till sekr@ulkk.se med uppgifter om deltagares namn, postadress samt telefonnummer. Maximalt antal deltagare per tillfälle begränsas till tolv personer.

Event info

lör 28/1 2017 kl. 10 — 14

Uppsala Läns Kennelklubb (ULKK)