Brandskyddsutbildning tis 14/2 2017 kl. 09

Brandskyddsutbildning tis 14/2 2017 kl. 09

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga brand. I utbildningen varvas teori och praktik.

Utbildningen hålls hos Räddningstjänsten i Jönköping.

Event info

tis 14/2 2017 kl. 09 — 12

Kooperativet Olja