Bokcirkel: Tema Indien (Göteborg) mån 19/3 kl. 18

Bokcirkel: Tema Indien (Göteborg) mån 19/3 kl. 18

Vi planerar att träffas en gång i månaden och diskutera en bok vi läst – kom med du också!

Det övergripande temat för bokcirkeln är Indien och vi planerar att mer specifikt diskutera ämnen som exempelvis kvinnors rättigheter och hållbar utveckling i en indisk kontext. Studiecirkeln drivs av medlemmar i föreningen Svalorna Indien Bangladeshs lokalgrupp i Göteborg.

Svalorna Indien Bangladesh samarbetar med gräsrotsorganisationer för att stärka marginaliserade gruppers möjlighet att kräva sina rättigheter. Vår vision om en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom kommer att ligga till grund för bokcirkelns diskussioner.

Vi börjar med att läsa De kallar henne Delhi Braveheart av Julia Wiræus. Sen fortsätter vi med valfri bok som medlemmarna väljer utifrån intresse

Under det första uppstartsmötet har vi möjlighet att träffas och formen för bokklubben kommer presenteras, vi ser till att alla har den första boken och lägger upp en plan för våren. Nästa möte planeras efter medlemmarnas önskemål så kan du inte komma på det första mötet, hör av dig!

Första mötet

Datum: 19/3

Tid: 18.00-19.30

Plats: Göteborgs stadsbibliotek - Vi samlas i entrén och går sedan till ett grupprum

Vi bjuder på fika!

Kontakt: elin.gidlof@svalorna.org

Event info

mån 19/3 2018 kl. 18 — 21

Svalorna Indien Bangladesh