Bemöta och förebygga psykisk ohälsa hos elever med NPF mån 20/11 2017 kl. 15

Bemöta och förebygga psykisk ohälsa hos elever med NPF mån 20/11 2017 kl. 15

Välkommen till en föreläsning om:

Ett anpassat bemötande- en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Föreläsningen ger dig som lärare, arbetslag och personal inom elevhälsan och skolledning kunskap om ett anpassat bemötande- samtalstekniker och samtalsverktyg som underlättar mötet med eleven och som främjar utveckling, lärande och psykisk hälsa.

Ur innehållet:

- Teoretisk utgångspunkt- Neuropsykiatriska funktionsvariationer- Vad är det?

- Utmaningarna i skolan- Hur kan vi förstå elevernas vardag?

- Delaktighet och värdet av kartläggning tillsammans med eleven

- Samtalstekniker och samtalsverktyg för att möta elever med NPF

- SKOLVARDAG- ett kartläggningsmaterial av Neuropsykiatrisk support.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och på gymnaiset. Utbildningen lämpar sig även för personal inom elevhälsan och skolledare,

Föreläsare:

Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering.

Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom autism, ICDP och Mentaliseringsbaserade tekniker i samtal (MBT). Hon har erfarenhet från olika verksamheter så som habilitering, skola samt elevhälsa.

Pris:

780:- exl. moms per person

Anmälan:

Läs mer och anmäl på www.npsupport.se eller skicka ett mail med anmälan: info@npsupport.se

Event info

mån 20/11 2017 kl. 15 — 18

NP support AB