Noww stängs snart ner. Läs mer.
Åsikt Uppsala: Välkomnad eller avvisad - på flykt till Sverige ons 25/1 2017 kl. 19

Åsikt Uppsala: Välkomnad eller avvisad - på flykt till Sverige ons 25/1 2017 kl. 19

Idag kommer många unga människor på flykt till Sverige, och några av dem tvingas ut ur landet igen. Ibland till ett land de aldrig bott i. Vad har Sverige förbundit sig för enligt lag? Följer vi lagen? Var går gränsen mellan juridik och etik?

MEDVERKANDE

Rebecca Stern, universitetslektor juridik, Uppsala universitet

Jenny Ehnberg, universitetslektor etik, Uppsala universitet

Karin Hallén Sehlin, kurator förberedelseklass Uppsala

Ulrika Wernesjö, postdoktor sociologi, Linköpings universitet

Event info

ons 25/1 2017 kl. 19 — 21

Uppsala universitet