Åsikt Uppsala: Vad är sant i postsanningens tid? tor 11/5 2017 kl. 19

Åsikt Uppsala: Vad är sant i postsanningens tid? tor 11/5 2017 kl. 19

Hur lever vi i en tid där kunskap förnekas och gränsen mellan fakta

och åsikt blivit otydlig? Där inget är sant, eller vad som helst kan vara sant. Där åsikter och upplevelser är viktigare för vår världsbild än fakta och empiri. Vilket ansvar har forskare, medier och vi själva?

Kom och lyssna på och ställ frågor till vår forskarpanel.

MEDVERKANDE:

Thomas Nygren, skolforskare

Ulf Danielsson, fysiker och populärvetenskaplig författare

Elena Namli, etiker och rysslandsforskare.

Göran Svensson, medieforskare

Moderator: Maria Ripenberg, UNT

Kaffe finns från klockan 18:00!

Event info

tor 11/5 2017 kl. 19 — 21

Uppsala universitet