Noww logotype complete@0,5x 188cb57880eed62edcd959ea3284a409adbd1ca7eaee29d5b8b4fe29d30a15dd

Åsikt Uppsala: Vad är sant i postsanningens tid? tor 11/5 kl. 19

 — Uppsala universitet

Hur lever vi i en tid där kunskap förnekas och gränsen mellan fakta
och åsikt blivit otydlig? Där inget är sant, eller vad som helst kan vara sant. Där åsikter och upplevelser är viktigare för vår världsbild än fakta och empiri. Vilket ansvar har forskare, medier och vi själva?

Kom och lyssna på och ställ frågor till vår forskarpanel.

MEDVERKANDE:
Thomas Nygren, skolforskare
Ulf Danielsson, fysiker och populärvetenskaplig författare
Elena Namli, etiker och rysslandsforskare.
Göran Svensson, medieforskare

Moderator: Maria Ripenberg, UNT

Kaffe finns från klockan 18:00!

Info

11/5 kl. 19 — 21